Skip to main content
Mănăstirea Crasna

Mănăstirea Crasna (Schitul Crasna)

Mănăstirea este situată la aproximativ 15 km N de Slănic pe șoseaua Ploiești-Brașov prin Vălenii de Munte-Cheia, pe raza comunei Izvoarele, fiind construită în pădure, lângă pârâul Crasna, la poalele munților Ursoaia.

Începuturile vieții monahale în ținuturile Prahova-Teleajen sunt mai puțin cunoscute, mai ales pentru secolele XIV-XV.<br>Cu toate acestea, sihaștri izolați s-au nevoit în zona subcarpatică pe Valea Prahovei și a Teleajenului încă din secolul XIV, însă abia la începutul secolului XV s-au constituit în mici comunități monahale. Această retrasă așezare pustnicesca a luat ființă la începutul secolului XVIII, întemeiată probabil de câțiva sihaștri de la Văleni.

Prima atestare documentară, un act de donație în care se arată că aici era un schit de călugări având o biserică de lemn, datează din anul 1745. Biserica de lemn cu hramul “Sfinții Împărați Constantin și Elena”, așezată într-o poiană singuratică, era înconjurată de câteva chilii pustnicești.